Kutnu Kumaşları

  • +90 342 322 73 43

Dokumacılık Tarihi


Dokumacılık Tarihi

Gaziantep'te pamuklu dokumacılık yöresel sanayi açısından hep önemli olmuş ve önemini korumuştur. XIX yüzyılda Ayıntab'da 3815 pamuklu tezgahı70 boyahane bulunuyordu.Bu tezgahlarda 4000 kadar işçi çalışıyordu. Hamam takımları, döşemelik kumaşları, üretilen kumaş işletmeciliği ile meşhur olan ayıntab'ın önemi sadece kervan yollarının kavşak noktasında bulunmasından değil, transit ticaret yolları üzerinde bulunmasından da ileri gelir. Bu yüzden önemi artmış olan ayıntab XX. yüzyılın ilk yarılarına doğru çok gelişmiş, bağlı bulunduğu Halep vilayeti ve şam gibi şehirlerle birlikte yerel sanayi merkezlerinden biri olmuştur.